ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)
MENU
 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)
ENG/TH ENG/TH
เกี่ยวกับ AeHIN

เกี่ยวกับ AeHIN Hour

เกี่ยวกับ
Thai AeHIN Hour


:: เครือข่ายสารสนเทศเพื่อสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย (AeHIN) ::

Asia eHealth Information Network (AeHIN) หรือเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย
คือ ฟอรั่มที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที )เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ AeHIN สนับสนุน ประเทศในการพัฒนา ยุทธศาสตร eHealth แห่งชาติ
เครือข่ายAeHIN ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที ) เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชน ผ่านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรต่างๆ (peer -to-peer)ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
ท่านสามารถเยี่ยมชม เว็บไซต์ www.aehin.org และลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ฟรีตั้งแต่บัดนี้
AeHIN มีการจัดสัมมานาออนไลน์ เดืยนละ๒ครั้งภายใต้ชื่อ “AeHIN Hour” ซึ่ง เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้จากการดาเนินงานด้าน eHealth ระบบสารสนเทศสุขภาพ ทะเบียนราษฎร์ และ สถิติชีพ และร่วมหาแนวทางการพัฒนาในแต่ละพื้นที่
Thai AeHIN Hour คือการสัมมานาออนไลน์ของเครือข่ายAeHIN (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นเดือนละครั้ง เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพผ่านกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบสุขภาพของ ประเทศไทย
Thai AeHIN Hour เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทุกกลุ่มสาขาวิชาชีพได้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ซึ่งอาจจะเป็น ตัวแทนจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน
  • เพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานด้านสารสนเทศเพื่อสุขภาพ
  • เพื่อส่งเสริมแนวคิดในเรื่องมาตรฐานและการท างานร่วมกันในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อสุขภาพ
  • เพื่อสร้างศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
  • เพิ่มประสิทธิภาพของความพยายามในการพัฒนางานด้านสารสนเทศเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
  • เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมายของ Thai AeHIN Hourได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อสุขภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแพทย์ เภสัชกร ผู้สนใจด้านสาธารณสุขอื่นๆรวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศเพื่อสุขภาพที่มีความสนใจเกี่ยวกับ eHealth และความพยายามในการพัฒนางานด้านสารสนเทศเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

ติดต่อเรา
     ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

     ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
     88/39 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
     โทรศัพท์ 02-832-9290 โทรสาร 02-832-9291
      อีเมล์สำนักงาน : this@this.or.th

Contact Us
      Thai Health Information Standards Development Center
      3rd floor National Health Building
      88/39 Tiwanon Rd. Nonthaburi 11000 Thailand
      Tel. (662) 832 9290 Fax. (662) 832 9291
      
Email: this@this.or.th
:: administrator ::
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์