คู่มือการเข้าใช้งานระบบ TMT Connect ฉบับร่าง(รพ) version 0.8

1.) การลงทะเบียนสมัครสมาชิก

2. ลงทะเบียนการเป็นสมาชิก

3. อ่านข้อกำหนดพร้อมยอมรับเงื่อนไข

4.คลิกที่ปุ่ม “เริ่มต้นลงทะเบียนประภทโรงพยาบาล”

5. โปรดระบุข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน (* ดอกจันทน์สีแดงต้องกรอกให้ครบหมดทุกช่อง)

6.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร TMT connect และกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมให้หัวหน้าเซ็นต์รับรอง หลังจากนั้นแนบเอกสารที่ระบบต้องการ

กด “ดำเนินการต่อ”

7. เมื่อท่านลงทะเบียนในระบบเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับ “อีเมลยืนยันการลงทะเบียน” และเมื่อท่านได้รับการอนุมัติการลงทะเบียน ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน “อนุมัติการลงทะเบียน” และสามารถ login เข้าสู่ระบบได้ทันที

8. สำหรับการขอสร้างรายการยาใหม่ ไปที่แทบ “จัดการรายการยา”

9. คลิกปุ่ม “กดที่นี่ เพื่อขอสร้างใหม่ TMT”

10. เพิ่มข้อมูลยา

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในช่องที่มีดอกจันทน์สีแดง

สำหรับ *ประเภทผลิตภัณฑ์ ยาของโรงพยาบาลให้เลือกเฉพาะประเภทดังนี้

1.) Hospital pharmaceutical product (ยาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ผลิตเองแต่ไม่ได้จำหน่าย)

2.) Outsouce hospital pharmaceutical product (ยาที่โรงพยาบาลเป็นผู้ผลิตเองแต่มีการจำหน่าย)

3.) Modified Pharmaceutical Product (ยาที่โรงพยาบาลทำการเปลี่ยนรูปแบบยา)

11. เพิ่มข้อมูลบรรจุภัณฑ์

12.การกรอกข้อมูลรูปภาพยาและรูปภาพบรรจุภัณฑ์

หากประสงค์จัดการรูปภาพยาด้วยตนเอง ให้คลิกปุ่ม “เริ่มต้นอัพโหลดรูปภาพ” ทางฝั่งซ้าย และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 13

หากประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ สมสท. จัดการรูปภาพ ให้คลิกปุ่ม “ไปขั้นตอน “ตรวจสอบข้อมูล”” ทางฝั่งขวา และดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 15

13.กรอกข้อมูลรูปภาพผลิตภัณฑ์ยา ทั้งรูปภาพบรรจุภัณฑ์ชั้นใน และรูปภาพบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก ให้ครบถ้วน

กรณียาโรงพยาบาล หากไม่มี รูปภาพบรรจจุภัณฑ์ชั้นนอก(Secondary Package) หากไม่มีก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย

14.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง

15. ยืนยันการชำระเงิน

16. ชำระค่าบริการทางวิชาการ (สำหรับโรงพยาบาล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ สมสท.เบอร์ 02-0279711 ต่อ 9073)

 กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ ให้ปรับแก้ตามกล่องข้อมูลสีส้มยกตัวอย่างดังภาพด้านล่าง      

กรณีผ่านการตรวจสอบ

17. สามารถติดตามการประการเผยแพร่รหัส TMT ตามรอบประกาศ ได้ที่ TMT Download – สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) (this.or.th)