ร่วมงานกับเรา

ด่วน ประกาศรับสมัครเภสัชกรประจำสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

ด้วยสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจะดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ อัตรา

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มเพื่อกรอกสมัครงานดังนี้

ส่งใบสมัครงานได้ที่อีเมล this@this.ro.th

employeerecruitment2024-เภสัช