บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLT20230103
ชื่อไฟล์ : TMLT20230103.zip
SHA-256 : f7a1e7329da8d9a693bf1ff0723ded39688916904260b3b3ef238010db875ced
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-03

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 3