บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLT20220901
ชื่อไฟล์ : TMLT20220901.zip
SHA-256 : 8EB0B19491607BCCD70B12FC9567B61D14FA632990B583C179CFBE4401CF5556
รายละเอียด : บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 1 กันยายน 2565
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 3