บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLT20240201
ชื่อไฟล์ : TMLT20240201.zip
SHA-256 : 2c48f03ed9bb48dc77aa87d286511ef18161dd2870869fd9f4d17c1c763694a1
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 3 4