บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLT20230301
ชื่อไฟล์ : TMLT20230301.zip
SHA-256 : 6CD0AFF4CCBFEB7FE064BD7004082ADA561F23713104EC1F6E1D56551A4A9FE1
วันที่เผยแพร่ : 2023-03-01

ดาวน์โหลดไฟล์