บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLT20240401
ชื่อไฟล์ : TMLT20240401.zip
SHA-256 : cc755e514aae439b71bf0c20b9f20e1b3c760308993fb3480eaa491e369725ca
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-01

ดาวน์โหลดไฟล์