บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release File Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20231120
ชื่อไฟล์ : TMTRF20231120.zip
SHA-256 : CE845756A2092A6AFBE982EEC8FD7FE0FD86ACD4307ADBF93437E99B2F74604C
วันที่เผยแพร่ : 2023-11-20

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 13