บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release File Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20231204
ชื่อไฟล์ : TMTRF20231204.zip
SHA-256 : 13616E729F41724744FF1D78D06308A89736CF776034071F3912A1946964C908
วันที่เผยแพร่ : 2023-12-04

ดาวน์โหลดไฟล์