บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
สำหรับยาแผนไทย

Traditional Thai Medicines Terminology

TTMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TTMTRF20220701
ชื่อไฟล์ : TTMTRF20220701.zip
SHA-256 : 97A94B496600CE20E490CD986E0108D2D9B51F9BC576DC4594733CD73E3FCF84
วันที่เผยแพร่ : 2022-07-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 4