บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
สำหรับยาแผนไทย

Traditional Thai Medicines Terminology

TTMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TTMTRF20230801
ชื่อไฟล์ : TTMTRF20230801.zip
SHA-256 : 17BCD2F7B8B88CC206066D2B2DD6449E1029E8F069B3D052F2426B189418B376
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 5