Thai Medical Laboratory Terminology (TMLT)


 • โปรแกรม TMLT Mapping 1.2.7 (กรณีที่ยังไม่เคยติดตั้ง) 28/04/2565 Download จำนวน 764 ครั้ง
 • โปรแกรม TMLT Mapping 1.2.7 สำหรับ Update (กรณีที่เคยติดตั้งโปรแกรมแล้ว) Download จำนวน 611 ครั้ง
 • ไฟล์ตัวอย่างรูปแบบการนำข้อมูลเข้าโปรแกรม TMLT Mapping Download จำนวน 5946 ครั้ง
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม TMLT Mapping Download จำนวน 9269 ครั้ง
 • เอกสารชี้แจงการจัดทำ TMLT Mapping และLab Catalog Download จำนวน 1309 ครั้ง
 • เอกสารประกอบการประชุม การชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับ TMLT Mapping และLab Catalog 20211129 Download จำนวน 732 ครั้ง
 • เอกสารสรุป เรื่อง การจัดทำรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตาม TMLT และการลงทะเบียนในเว็บไซต์ Download
 • เอกสารชี้แจง เรื่อง บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT) Download
 • คลิปวิดีโอเผยแพร่ Download
 • โปรดแตะลิงก์เพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท "TMLT LAB CATALOG" เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ TMLT และการจัดทำ Lab Catalog Click Link


TMLT Browser and TMLT Mapping


ระบบค้นหารหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ
(TMLT Browser) คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ
 


โปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฎิบัติการฯ
(TMLT Mapping)
 

TMLT Release Files


version รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
TMLT20210813 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
8D0AC863E478EADF5D372D1A1FA53DD6F6535C70AAEA9BA6FD5907E15ECC8B12
TMLTRF20210813.zip
:: Download ::
จำนวน 576 ครั้ง
TMLT20210802 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
58A84C166AF707522EB815C3671AB363D3E3F77923F1A3A71B045A5D1286FB1C
TMLTRF20210802.zip
:: Download ::
จำนวน 427 ครั้ง
TMLT20210716 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
F8B58E9BE25AAA843CCD6FA0952A2527A1389B81B63FC5B346FA3B2B478B7A4B
TMLTRF20210716.zip
:: Download ::
จำนวน 487 ครั้ง
TMLT20210623 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
3109A26F7AA4A8A1A41293259C9A67A3F15D3E6038C21EB008CF6916DE43C827
TMLTRF20210623.zip
:: Download ::
จำนวน 675 ครั้ง
TMLT20210618 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
0663F919835800465F1F6C084F7A4833143B14794CBAAE45576FAC5FA7368EC4
TMLTRF20210618.zip
:: Download ::
จำนวน 393 ครั้ง

Total Record : 44 , Total Page : 9
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เกี่ยวกับ LOINC Download Database LOINC Website