Thai Medical Laboratory Terminology (TMLT)


 • โปรแกรม TMLT Mapping 1.2.6 (กรณีที่ยังไม่เคยติดตั้ง) 29/03/2564 Download จำนวน 1550 ครั้ง
 • โปรแกรม TMLT Mapping 1.2.6 สำหรับ Update (กรณีที่เคยติดตั้งโปรแกรมแล้ว) Download จำนวน 1374 ครั้ง
 • ไฟล์ตัวอย่างรูปแบบการนำข้อมูลเข้าโปรแกรม TMLT Mapping Download จำนวน 4284 ครั้ง
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม TMLT Mapping Download จำนวน 7017 ครั้ง
 • เอกสารชี้แจงการจัดทำ TMLT Mapping และLab Catalog Download จำนวน 397 ครั้ง
 • เอกสารสรุป เรื่อง การจัดทำรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตาม TMLT และการลงทะเบียนในเว็บไซต์ Download
 • เอกสารชี้แจง เรื่อง บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT) Download
 • คลิปวิดีโอเผยแพร่ Download
 • โปรดแตะลิงก์เพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท "TMLT LAB CATALOG" เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ TMLT และการจัดทำ Lab Catalog Click Link


TMLT Browser and TMLT Mapping


ระบบค้นหารหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ
(TMLT Browser) คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ
 


โปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฎิบัติการฯ
(TMLT Mapping)
 

TMLT Release Files


version รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
TMLT20200616 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
AE33104A9066AB07210C9A48EBEB2410D6E96F31AC6F4A3FACC00290B2262176
TMLTRF20200616.zip
:: Download ::
จำนวน 265 ครั้ง
TMLT20200601 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
5882A93294F125B160D30434C8409F20A0BD0A1300D7FB17A405C76BF495B729
TMLTRF20200601.zip
:: Download ::
จำนวน 251 ครั้ง
TMLT20200518 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
7335DB83135EAB769054E00106F383ECEFDAB65537AF2064EE2149761BE0D16E
TMLTRF20200518.zip
:: Download ::
จำนวน 216 ครั้ง
TMLT20200505 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
F4316033ADB14FB82C348EC1B15CFA29AD9F0DB335D16D0D148C557D08671E80
TMLTRF20200505.zip
:: Download ::
จำนวน 205 ครั้ง
TMLT20200417 บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 17 เมษายน 2563
7AC581AD5345C9EBD512051C7E84C45524169A7BA94C6138673F6B771C82ACD6
TMLTRF20200417.zip
:: Download ::
จำนวน 310 ครั้ง

Total Record : 28 , Total Page : 6
Page : 1 2 3 4 5 6

เกี่ยวกับ LOINC Download Database LOINC Website