สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย

 เครือสถาบัน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย
สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

 เครือข่าย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Asia eHealth Information Network


ติดต่อเรา
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us
Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295


ผู้เข้าชมเว็บไซต์