สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


 Nursing Informatics Download


ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
10 NIC_Time_2018 หัตถการทางการพยาบาล (Nursing Interventions) ความยาก/ง่าย ,ระยะเวลาการทำหัตถการ THIS :: download ::
จำนวน 12293 ครั้ง
9 Nursing Outcomes 2018 NOC_Excel ผลลัพธ์ของการพยาบาล 7หมวด 34บท 540ผลลัพธ์ THIS :: download ::
จำนวน 559 ครั้ง
8 Nursing Interventions 2018 NIC_Excel หัตถการทางการพยาบาล 7หมวด 30บท 565หัตถการ THIS :: download ::
จำนวน 516 ครั้ง
7 Nursing Diagnosis NANDA 2018-2020_Excel การวินิจฉัยทางการพยาบาล 13หมวด 47บท THIS :: download ::
จำนวน 710 ครั้ง
6 INT SNOMED_CT_ICNP_Intervention_Full_201809 หัตถการทางการพยาบาล (1,006 Records - ขนาดไฟล์ 48 KB) เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2561 :: download ::
จำนวน 530 ครั้ง

Total Record : 10 , Total Page : 2
Page : 1 2
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295