สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)Home
 • สมสท.ได้ปรับปรุงการเผยแพร่ TMT ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา
  โดยผู้ใช้สามารถค้นหารายการยาและรหัสยาที่ต้องการด้วย
  TMT browser (beta version)
 • โปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลรายการในระดับ
       - Generic Product Use (GPU)
       - Trade Product Use (TPU)
       - Trade Product (TP) และชื่อผู้ผลิตยา (Manufacturer)
       - การจัดรายการยาตามระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)
       - รายการยาเป็นยาที่อยู่ในหรือนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาหลักแห่งชาติ
 • คู่มือและ Clip การใช้งาน TMT browser (beta version) สามารถศึกษาได้ ที่นี่
 • ท่านยังสามารถ download TMTRFXXXXXXXX ได้ ที่นี่
  มีปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ TMT ใหม่ กรุณาติดต่อที่ email: tmt@this.or.th