ไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ snomed CT

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
154_SNOMED_Map_ICD_A_Z_International_Full_202205 9.32 MB107-09-2022
153_SNOMED_CT_Map_ICD_International_Full_202205 8.42 MB007-09-2022
152_THIS_SNOMED_CT_International_202205_Snapshot_Excel 1.23 MB007-09-2022
151_THIS_SNOMED_CT_International_202205_Full_Excel 101.64 MB007-09-2022
147_SNOMED_Map_ICD_A_Z_US_Full_202203 23.37 MB007-09-2022
146_SNOMED_CT__Map_ICD_US_Full_202203 24.26 MB1007-09-2022 Preview
145_THIS_SNOMED_CT_US_202203_Snapshot_Excel 354.00 MB007-09-2022
144_THIS_SNOMED_CT_US_202203_Full_Excel 102.24 MB007-09-2022
143_SNOMED Onboard Training Workshop Part I_20220302 199.98 MB107-09-2022
141_SNOMED_Map_ICD_A_Z_International_Full_202201 9.13 MB007-09-2022
1 2 3 4