บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLTRF20230501
ชื่อไฟล์ : TMLTRF20230501.zip
SHA-256 : 9034738BFD9C438B3C3620A9FD664566C1E342AC38C296A7E0470A3666D0DB60
วันที่เผยแพร่ : 2023-05-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMLT20200217
17 กุมภาพันธ์ 2020
1 2 3