บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLT20220801
ชื่อไฟล์ : TMLT20220801.zip
SHA-256 : 0d9279476f389c03f1d1da1704245c474aaed2a7fe649bfe47d62dce8ab142c6
รายละเอียด : บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-01

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 3