บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLT20240501
ชื่อไฟล์ : TMLT20240501.zip
SHA-256 : facedec9fe98be92cf2473f5f439dac81655ce90bed7bde7756abeb89c69a7ac
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-01

ดาวน์โหลดไฟล์