บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release File Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20240401
ชื่อไฟล์ : TMTRF20240401.zip
SHA-256 : 4CCE8F751BA87F8A7F8C3DCA92E88EA40286507AB3A7F73C418630C5E6331183
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20240219
19 กุมภาพันธ์ 2024
TMTRF20240205
5 กุมภาพันธ์ 2024
1 2 13