บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20230918
ชื่อไฟล์ : TMTRF20230918.zip
SHA-256 : 719BB4FAC940E9BE78D32E8861F16BB3E0F4DC87375ED570B6DF4E4032FE6050
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-18

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20230220
20 กุมภาพันธ์ 2023
TMTRF20230206
6 กุมภาพันธ์ 2023
1 2 13