บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20230320
ชื่อไฟล์ : TMTRF20230320.zip
SHA-256 : 303C432CC45F8C55200DEB71FD750C96E06B7B284967A48962D6CC6B3677A3EC
วันที่เผยแพร่ : 2023-03-20

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20230220
20 กุมภาพันธ์ 2023
TMTRF20230206
6 กุมภาพันธ์ 2023
1 2 12