บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20220919
ชื่อไฟล์ : TMTRF20220919.zip
SHA-256 : 92418C92F673CCA2E129A9E32DA7728639BED9903FFB8888895F7077FB79FBC4
รายละเอียด : บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (Thai Medical Laboratory Terminology - TMLT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 19 กันยายน 2565
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-19

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20220221
21 กุมภาพันธ์ 2022
TMTRF20220207
7 กุมภาพันธ์ 2022
1 2 12