บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20221121
ชื่อไฟล์ : TMTRF20221121.zip
SHA-256 : EF4F0794A9C3BDA1F9D994A92F48708CE9D3DE9C6AFA576CC439D21E34C8912E
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-21

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20140217
17 กุมภาพันธ์ 2014
TMTRF20140210(พิเศษ1)
10 กุมภาพันธ์ 2014
TMTRF20140203
3 กุมภาพันธ์ 2014
1 10 11 12