บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20230116
ชื่อไฟล์ : TMTRF20230116.zip
SHA-256 : DD7201C7AF2128DFCBBD8AF72FBDC87DA5D20DBFBC2329F14DC5FD8E9F8ED74E
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-16

ดาวน์โหลดไฟล์