บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20230605
ชื่อไฟล์ : TMTRF20230605.zip
SHA-256 : B3471AE4803287A931FB2ACCE5C728C5C10135AD8175E79105433B501588C4F2
วันที่เผยแพร่ : 2023-06-05

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20140217
17 กุมภาพันธ์ 2014
TMTRF20140210(พิเศษ1)
10 กุมภาพันธ์ 2014
TMTRF20140203
3 กุมภาพันธ์ 2014
1 11 12