บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release File Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20240219
ชื่อไฟล์ : TMTRF20240219.zip
SHA-256 : 63D3ECB02D027D12A05BBEE6E312EB6C2D79C173ACB650BCAB328064FF6ECD6C
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-19

ดาวน์โหลดไฟล์

TMTRF20240219
19 กุมภาพันธ์ 2024

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20230220
20 กุมภาพันธ์ 2023
TMTRF20230206
6 กุมภาพันธ์ 2023
1 2 3 13