บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20220815
ชื่อไฟล์ : TMTRF20220815.zip
SHA-256 : 772068EF3056C52A1130C7F34EEEB75E74880B0CD70DBF38DA891A63366DDF9E
รายละเอียด : บัญชีข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) ฉบับเผยแพร่ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-15

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20210215
15 กุมภาพันธ์ 2021
TMTRF20210201
1 กุมภาพันธ์ 2021
1 2 3 11