บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release File Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20240415
ชื่อไฟล์ : TMTRF20240415.zip
SHA-256 : CB2201F2A6E142471ED82A1FFF8468D31435FA16DB73A6E3799A742CD85F3084
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-15

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20220221
21 กุมภาพันธ์ 2022
TMTRF20220207
7 กุมภาพันธ์ 2022
1 2 3 4 13