บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20230515
ชื่อไฟล์ : TMTRF20230515.zip
SHA-256 : 82B556948C372CA795BA866FE3A89C9B7D8A7D2E4B26D3931604BED2F6D61D64
วันที่เผยแพร่ : 2023-05-15

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20210215
15 กุมภาพันธ์ 2021
TMTRF20210201
1 กุมภาพันธ์ 2021
1 2 3 4 12