บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย

Thai Medicines Terminology

TMT Release File Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMTRF20240520
ชื่อไฟล์ : TMTRF20240520.zip
SHA-256 : 0B5FBF162CB20618075331036CF005F9E1365ED7F464BFEDEABAB374A2A12398
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-20

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TMTRF20210215
15 กุมภาพันธ์ 2021
TMTRF20210201
1 กุมภาพันธ์ 2021
1 3 4 5 14