บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
สำหรับยาแผนไทย

Traditional Thai Medicines Terminology

TTMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TTMTRF20220601
ชื่อไฟล์ : TTMTRF20220601.zip
SHA-256 : 153F2C6E22E70E122AD7107B5C193EDB1F8FBEFD209DD0B03FE1B316E96AA04D
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-01

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TTMTRF20200201
1 กุมภาพันธ์ 2020
1 2 3 4