บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
สำหรับยาแผนไทย

Traditional Thai Medicines Terminology

TTMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TTMTRF20220901
ชื่อไฟล์ : TTMTRF20220901.zip
SHA-256 : EADFDAA15A252C0654CC8AD659A4DFD463AB6633FAB4C2E80EB9261FF1D3BB73
วันที่เผยแพร่ : 2022-09-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TTMTRF20170201
1 กุมภาพันธ์ 2017
1 3 4