สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


SNOMED CT Download


ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
118 INT 118_SNOMED_CT_CORE_SUBSET_202102_Excel CORE Problem List Subset ข้อมูลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย รวบรวมจากฐานข้อมูล 6 สถาบันในสหรัฐ [6,610 Records] เผยแพร่เมื่อ กุมภาพันธ์ 2564 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
117 INT 117_SNOMED_CT_GPFP_202010_Excel ข้อมูลปัญหาสุขภาพ ในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ General Practitioner/ Family Physician [Full 8,960 Records/ Snapshot 4,451 Records] เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
116 INT 116_SNOMED_CT_IPS_202009_Excel International Patient Set (IPS) ข้อมูลอาการ/การวินิจฉัยโรค/หัตถการ/ยา ที่ใช้บ่อย ในการสรุปประวัติผู้ป่วย [Full 8,183 Records/ Snapshot 8,183 Records] เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2563 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
115 US 115_SNOMED_CT_Map_ICD_A_Z_US_Full_202103 [จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10-CM รายหมวด A-Z ขนาดไฟล์ 15.3 MB] เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง
114 US 114_SNOMED_CT_Map_ICD_US_Full_202103 (639,438 Records - ขนาดไฟล์ 22 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10-CM เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2564 :: download ::
จำนวน 2 ครั้ง

Total Record : 118 , Total Page : 24
Page : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24 Next »
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295