สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


SNOMED CT Download


ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
109 INT 109_SNOMED_CT_Map_ICD_International_Full_202101 [จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10 รายหมวด A-Y ขนาดไฟล์ 8.7 MB] เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2564 :: download ::
จำนวน 11 ครั้ง
108 INT 108_SNOMED_CT_Map_ICD_International_Full_202101 (242,617 Records - ขนาดไฟล์ 8.1 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10 เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2564 :: download ::
จำนวน 10 ครั้ง
107 INT 107_THIS_SNOMED_CT_International_202101_Snapshot_Excel (ขนาดไฟล์ 366 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2564 (481,509 Concepts /1,506,185 Descriptions/ 3,092,749 Relationships) :: download ::
จำนวน 13 ครั้ง
106 INT 106_THIS_SNOMED_CT_International_202101_Full_Excel (ขนาดไฟล์ 104 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2564 (630,547 Concepts/ 2,677,322 Descriptions) :: download ::
จำนวน 10 ครั้ง
105 INT 105_SNOMED_map_ICD_Z_US_Full_202009_HealthServices :: download ::
จำนวน 63 ครั้ง

Total Record : 109 , Total Page : 22
Page : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 Next »
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295