สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


SNOMED CT Download


ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
154 INT 154_SNOMED_CT_Map_ICD_A_Z_International_Full_202205 [จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10 รายหมวด A-Z ขนาดไฟล์ 9.3 MB] เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 THIS :: download ::
จำนวน 33 ครั้ง
153 INT 153_SNOMED_CT_Map_ICD_International_Full_202205 (253,593 Records - ขนาดไฟล์ 9 MB) จับคู่ รหัสSNOMED_CT (Disorder/Finding) กับรหัส ICD-10 เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 THIS :: download ::
จำนวน 24 ครั้ง
152 INT 152_THIS_SNOMED_CT_International_202205_Snapshot_Excel (ขนาดไฟล์ 352 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 (493,927 Concepts /1,561,220 Descriptions/ 3,222,373 Relationships) THIS :: download ::
จำนวน 19 ครั้ง
151 INT 151_THIS_SNOMED_CT_International_202205_Full_Excel (ขนาดไฟล์ 101 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 (657,195 Concepts/ 2,747,290 Descriptions) THIS :: download ::
จำนวน 20 ครั้ง
150 INT 150_SNOMED CT International Version May 2022 (ขนาด 495 MB) เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 THIS :: download ::
จำนวน 29 ครั้ง

Total Record : 154 , Total Page : 31
Page : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31 Next »
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295