สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Header_New


SNOMED CT Download


ลำดับที่ แหล่งเผยแพร่ รายละเอียด ปรับปรุงโดย ดาวน์โหลด
136 US 136_THIS_SNOMED_CT_US_Core_Problem_List_202111_Excel ข้อมูลปัญหาสุขภาพ รวบรวมจากุ 6สถาบัน ในสหรัฐ (CORE Problem List) 6,636 Records เผยแพร่เมื่อ พฤศจิกายน 2564 THIS :: download ::
จำนวน 31 ครั้ง
135 US 135_THIS_SNOMED_CT_US_CMT_202112_Excel การวินิจฉัยโรค ใช้ในเวชระเบียนของ Kaiser Permanente สหรัฐ จับคู่กับ ICD-10-CM 25,604 Records [Convergent Medical Terminology (CMT)] เผยแพร่เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 THIS :: download ::
จำนวน 12 ครั้ง
134 INT 134_THIS_SNOMED_CT_GPFP_202107_Excel ข้อมูลปัญหาสุขภาพ ในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ General Practitioner/ Family Physician [Full 9,025 Records/ Snapshot 4,485 Records] เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2564 THIS :: download ::
จำนวน 9 ครั้ง
133 INT 133_THIS_SNOMED_CT_IPS_202107_Excel ข้อมูลอาการ/การวินิจฉัยโรค/หัตถการ/ยา ที่ใช้บ่อยในการสรุปประวัติผู้ป่วย International Patient Set (IPS) [Full 8,441 Records/ Snapshot 8,343 Records] เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2564 THIS :: download ::
จำนวน 12 ครั้ง
132 INT 132_THIS_SNOMED_CT_ICNP_202107_Excel การวินิจฉัย และหัตถการทางการพยาบาล International Classification for Nursing Practice (ICNP) [Full 1,938 Records/ Snapshot 1,938 Records] เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2564 THIS :: download ::
จำนวน 6 ครั้ง

Total Record : 136 , Total Page : 28
Page : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 28 Next »
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) Footer_New
ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
สุขภาพไทย ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
Email: this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us

Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan, Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295