การขออัพเดต/เพิ่มรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาและข้อมูลบรรจุภัณฑ์ (TMT)

1) การขออัพเดตรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาและข้อมูลบรรจุภัณฑ์ (TMT)

สามารถเข้าไปอัพเดตรูปภาพได้ที่เว็บไซต์ TMT Connect ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ TMT Connect ที่นี่
 2. หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วให้ล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่สมัครไว้
 3. คลิกเลือกหัวข้อ “ขอแก้ไข”
 4. คลิกปุ่ม “ค้นหา”
 5. ค้นหาผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องการอัพเดตรูปภาพด้วย “ชื่อการค้า” หรือ “ชื่อตัวยาสำคัญ” หรือ “ชื่อบริษัทผู้ผลิต”
 6. คลิกปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการยาที่ต้องการอัพเดตรูปภาพ
 7. คลิกเลือกหัวข้อ “ข้อมูลบรรจุภัณฑ์”
 8. บันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์ตามรายละเอียดเช่นเดียวกับการขอรหัส TMT ใหม่
 9. เมื่อบันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว คลิกที่หัวข้อ “รูปภาพยา”
 10. อัพโหลดรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาจนครบทุกหีบห่อบรรจุ
 11. คลิกปุ่ม “ส่งคำขอ” เพื่อส่งคำขออัพเดตรูปภาพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติต่อไป

 • หากต้องการศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ ที่นี่ หรือทาง google drive
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์สเกลสำหรับใช้ถ่ายรูปได้ ที่นี่ หรือ ทาง google drive

ประกาศรายการยาที่ผ่านการอนุมัติให้ขออัพเดต/เพิ่มรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาและข้อมูลบรรจุภัณฑ์ (TMT) ใน TMT Release File ตามรอบ ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่ 16.00 น.เป็นต้นไป