สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
คำแนะนำในการขอแก้ไขข้อมูลรายการยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

          การขอแก้ไขข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
          1) การขออัพเดตรูปภาพของผลิตภัณฑ์ยาและข้อมูลบรรจุภัณฑ์: ดำเนินการบนเว็บไซต์ TMT Connect
          2) การขอแก้ไขข้อมูลยา: ดำเนินการแจ้งขอแก้ไขทาง E-mail


1) การขออัพเดตรูปภาพของผลิตภัณฑ์ยาและข้อมูลบรรจุภัณฑ์ (TMT)

สามารถเข้าไปอัพเดตรูปภาพได้ที่เว็บไซต์ TMT Connect ตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ TMT Connect ที่ http://tmt.this.or.th:8081/
2. หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วให้ล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่สมัครไว้
3. คลิกเลือกหัวข้อ "ขอแก้ไข"
4. คลิกปุ่ม "ค้นหา"
5. ค้นหาผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องการอัพเดตรูปภาพด้วย "ชื่อการค้า" หรือ "ชื่อตัวยาสำคัญ" หรือ "ชื่อบริษัทผู้ผลิต"
6. คลิกปุ่ม "แก้ไข" ด้านหลังรายการยาที่ต้องการอัพเดตรูปภาพ
7. คลิกเลือกหัวข้อ "ข้อมูลบรรจุภัณฑ์"
8. บันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์ตามรายละเอียดเช่นเดียวกับการขอรหัส TMT ใหม่
9. เมื่อบันทึกข้อมูลบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว คลิกที่หัวข้อ "รูปภาพยา"
10. อัพโหลดรูปภาพผลิตภัณฑ์ยาจนครบทุกหีบห่อบรรจุ
11. คลิกปุ่ม "ส่งคำขอ" เพื่อส่งคำขออัพเดตรูปภาพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติต่อไป

-หากต้องการศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ ที่นี่ หรือ

https://drive.google.com/file/d/1jEtBloBfAKNT1EPIipE47l4jqJkIKXvT/view?usp=sharing

-ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์สเกลสำหรับใช้ถ่ายรูปได้ ที่นี่ หรือ

https://drive.google.com/file/d/1fVUyFGjfc6eaofUjfbGRvjJYtMF7I1W-/view?usp=sharing

2) การขอแก้ไขข้อมูลยา

ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตรวจสอบ TMTID(TPU) ของรายการยาที่ต้องการว่าข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่ จาก TMT Release File version ล่าสุด
2. หากพบปัญหา ให้ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ::
3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วส่งมายัง e-mail : tmt@this.or.th
หากมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลสำหรับการขอแก้ไข
ให้แนบไฟล์นั้นมาพร้อมกันกับแบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และตอบกลับไปยังผู้ติดต่อ

1. สมสท. ตรวจสอบ e-mail จากผู้ติดต่อ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
2. สมสท. แจ้งการตอบรับไปยังผู้ติดต่อเมื่อได้รับ e-mail
3. สมสท. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ทำการขอแก้ไข
4. สมสท. จัดการชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและสามารถนำเข้าโปรแกรมสำหรับทำการแก้ไขได้
5. ผู้ดูแลระบบส่งชุดข้อมูลให้คณะทำงานอนุมัติรับรองการแก้ไข
6. โปรแกรมทำการแก้ไขและตรวจสอบสถานะรายการยา
7. ประกาศรายการยาที่มีการแก้ไขใน TMT Release File ตามรอบ ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
8. สมสท. ส่ง e-mail แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขในแต่ละรายการยาไปยังผู้ติดต่อ พร้อมกับ #หมายเลขอ้างอิงคำถาม# ในเวลา 9.30 น. ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
9. เมื่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในคำถามเดิมหลังจากได้รับคำตอบ ให้ผู้ติดต่อส่ง e-mail กลับมายัง สมสท. อีกครั้ง โดยระบุ #หมายเลขอ้างอิงคำถาม# ของคำถามเดิม นำหน้าหัวเรื่องของ e-mailสำหรับผู้ใช้ Microsoft Office 2003

หากมีปัญหาเปิดเอกสารไม่ได้ เนื่องจากการใช้งาน Microsoft Word 2003
ให้ Download โปรแกรม :: FileFormatConverters ::


ติดต่อเรา
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us
Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295


ผู้เข้าชมเว็บไซต์