สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
ขั้นตอนการขอเพิ่มข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT)

1. ตรวจสอบรายการยาที่ต้องการว่ามีรหัสแล้วหรือไม่ จาก TMT Release File version ล่าสุด
2. หากไม่พบรายการยาที่ต้องการให้ ขอเพิ่มผ่าน TMT Connect (หากท่านยังไม่สมัครสมาชิกให้ดำเนินการสมัครสมาชิกใหม่ใน TMT Connect ก่อน)
3. ถ่ายภาพรูปภาพผลิตภัณฑ์ตาม ข้อกำหนดรูปภาพ TMT
4. กรอกแบบฟอร์มและส่งรูปภาพทั้งหมดใน TMT Connect เท่านั้น (ผู้ขอรหัสสามารถใช้ตารางเซนติเมตรของหน่วยงานตนเองได้ หรือ ดาวน์โหลด ตารางเซนติเมตร ที่นี่)
คำแนะนำ : เมื่อปริ้นท์ให้เลือกขนาดกระดาษแบบ actual size:: สำหรับบริษัทยาที่ต้องการขอรหัสยาบริษัท::

*สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ คู่มือการใช้งานโปรแกรม TMT Connect สำหรับบริษัท หรือ คลิปวิดีโอเผยแพ่รด้านล่าง

:: สำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการขอรหัสยาโรงพยาบาล::

**สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ คู่มือการใช้งานโปรแกรม TMT Connect สำหรับโรงพยาบาลติดต่อเรา
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-832-9290
โทรสาร 02-832-9291
อีเมลสำนักงาน : this@this.or.th
ติดต่อเรื่องทั่วไป : 02-832-9290
ติดต่อเรื่องยา : 02-832-9298
ติดต่อเรื่อง Lab : 02-832-9295

Contact Us
Thai Health Information Standards Development Center
3rd floor National Health Building
88/39 Tiwanon Rd.14, Tambon Talad-Khwan,
Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000 Thailand
Tel. (662) 832 9290
Fax. (662) 832 9291
Email: this@this.or.th
Tel.Central Office : (662) 832 9290
Tel.Pharmacy : (662) 832 9298
Tel.Lab : (662) 832 9295


ผู้เข้าชมเว็บไซต์