ติดต่อเรา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรสาร : 02-026-6823


ติดต่อเรื่องทั่วไป

02-027-9711 this@this.or.th

ติดต่อเรื่อง Lab (TMLT)

02-027-9711 ต่อ 9074-9075 loinc@this.or.th

ติดต่อเรื่องยา (TMT)

02-027-9711 ต่อ 9071-9073 tmt@this.or.th

Social Media