บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
สำหรับยาแผนไทย

Traditional Thai Medicines Terminology

TTMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TTMTRF20231201
ชื่อไฟล์ : TTMTRF20231201.zip
SHA-256 : C41A5F0B71694ACFB40294D952C22831F7A192DBAD8F228AEECF3A0E14771AEB
วันที่เผยแพร่ : 2023-12-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TTMTRF20230201
1 กุมภาพันธ์ 2023
1 2 5