บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
สำหรับยาแผนไทย

Traditional Thai Medicines Terminology

TTMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TTMTRF20230101
ชื่อไฟล์ : TTMTRF20230101.zip
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TTMTRF20220201 
1 กุมภาพันธ์ 2022
1 2 5