บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย
สำหรับยาแผนไทย

Traditional Thai Medicines Terminology

TTMT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TTMTRF20230601
ชื่อไฟล์ : TTMTRF20230601.zip
SHA-256 : 12807DCD87F5518F09CCEBD40130CE1E9FEBAAECE536A4226B072B451B81426D
วันที่เผยแพร่ : 2023-06-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

TTMTRF20230201
1 กุมภาพันธ์ 2023
TTMTRF20220201 
1 กุมภาพันธ์ 2022
1 2 5