บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLT20221201
ชื่อไฟล์ : TMLT20221201.zip
SHA-256 : c1f4fcb2ca14ef4baf92e9282ac74706a36466f913d9cd336324aa0d8b4f7973
วันที่เผยแพร่ : 2022-12-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 3