บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLTRF20231101
ชื่อไฟล์ : TMLTRF20231101.zip
SHA-256 : 205608318a7c51f255eae7e3a0e12c24ea4ccf79b284ac6146fe3b1dab6becf8
วันที่เผยแพร่ : 2023-11-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 4