บัญชีรายการและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย

Thai Medical Laboratory Terminology

TMLT Release Download

รายละเอียดเวอร์ชั่นล่าสุด

เวอร์ชั่น : TMLTRF20230601
ชื่อไฟล์ : TMLTRF20230601.zip
SHA-256 : f4fa3571b3a4e1107ac84b65a94c31848af5147cbcb53fd0609b26cd0aa28d71
วันที่เผยแพร่ : 2023-06-01

ดาวน์โหลดไฟล์

เวอร์ชั่นที่ผ่านมา

1 2 3